RODZAJ SPOTKANIA

TERMIN SPOTKANIA

CEL SPOTKANIA

Zebrania wszystkich poziomów

z wychowawcami

23 września

Organizacja pracy w nowym roku szkolnym, zapoznanie z ważnymi dokumentami szkoły, ustalenie planu pracy wychowawczej, wybór reprezentanta do Rady Rodziców. Klasy VIII podają szczegółowe zasady egzaminu (prezentacja) oraz podają i zbierają deklaracje wyboru języka.

Zebrania z rodzicami klas I-III

10-13 września

Organizacja pracy w nowym roku szkolnym, zapoznanie z ważnymi dokumentami szkoły, ustalenie planu pracy wychowawczej, wybór reprezentanta do Rady Rodziców.

Zebranie Rady Rodziców

do 28 września

Zaopiniowanie Planu Pracy szkoły, wybór przewodniczącego.

Zebrania z rodzicami uczniów klas VIII

18 listopada

Potwierdzenie przez rodziców poprawności danych i informacja o dostosowaniach warunków egzaminów 2019.

Zebrania z rodzicami

9 grudnia godz. 17:00

poinformowanie o ocenach proponowanych na koniec półrocza ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich/nagannych ocen zachowania.

Dzień Otwarty Szkoły

9 grudnia 18:00 – 19:00

Informacja o ocenach i postępach w nauce, zachowaniu.

Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych

do 10 stycznia

Omówienie postępów dzieci.

Zebranie z rodzicami klas 4 nt. wychowania do życia w rodzinie

28 stycznia

Przedstawienie programu nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Zebranie ewentualnych deklaracji nieuczestniczenia w zajęciach.

Zebrania z rodzicami

3 lutego

Podsumowanie pierwszego semestru - przedstawienie ocen uzyskanych w I semestrze, osiągnięć uczniów całej szkoły i sukcesów szkoły.

Zebrania z rodzicami uczniów klas VIII

tydzień przed E8 7 kwietnia

Szczegóły organizacji egzaminów - przypomnienie.

Zebrania w oddziałach przedszkolnych

20 kwietnia

Przedstawienie rodzicom wniosków z obserwacji.

Zebrania z rodzicami

1 czerwca godz. 17:00

Poinformowanie o ocenach rocznych ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich/nagannych ocen z zachowania.

Dzień Otwarty Szkoły

(włącznie z edukacją wcz.)

1 czerwca 18:00 - 19:00

Informacje o ocenach i postępach uczniów.

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top