SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rodzaj spotkania

Termin spotkania

Cel spotkania

Zebrania wszystkich poziomów z wychowawcami

21 września

Organizacja pracy w nowym roku szkolnym,  zapoznanie z  ważnymi dokumentami szkoły, ustalenie planu pracy wychowawczej, wybór reprezentanta do  Rady Rodziców;
Klasy 8  podają szczegółowe zasady egzaminu (prezentacja) oraz podają i zbierają deklaracje wyboru języka.

Zebrania z rodzicami klas I-III

9-11 września

Organizacja pracy w nowym roku szkolnym,  zapoznanie z  ważnymi dokumentami szkoły, ustalenie planu pracy wychowawczej, wybór reprezentanta do  Rady Rodziców;

 

Zebranie Rady Rodziców

 do 28 września

Zaopiniowanie Planu Pracy szkoły, wybór przewodniczącego

Zebrania z rodzicami

 

 

21 grudnia

g. 17.00

Poinformowanie o ocenach proponowanych na koniec półrocza ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich/nagannych ocen zachowania

Dzień otwarty szkoły

21 grudnia

18.00-19.00

Indywidualne konsultacje z nauczycielami w MS Teams

Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych

17 lutego

Omówienie postępów dzieci

Zebranie z rodzicami klas  4 nt. wychowania do życia w rodzinie

26 stycznia

Przedstawienie programu nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Zebranie ewentualnych deklaracji nieuczestniczenia w zajęciach

Zebrania z rodzicami

 

 

8 lutego

Podsumowanie pierwszego semestru - przedstawienie ocen uzyskanych w I semestrze, osiągnięć uczniów całej szkoły i sukcesów szkoły

Zebrania w oddziałach przedszkolnych

20 kwietnia

Przedstawienie rodzicom wniosków z obserwacji

Zebrania z rodzicami

 

18 maja

g. 17.00

 

poinformowanie o ocenach rocznych ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich/nagannych ocen z zachowania

Dzień Otwarty Szkoły (włącznie z edukacją wcz.)

18 maja

g. 18.00

 

Informacje o ocenach i postępach uczniów

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top