PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNIKU

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNIKU

PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNIKU


Ogólna procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 podczas organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku

Budynek nr 1 – klasy I-IV Budynek nr 2– klasy V_VIII