ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ SZKOŁY

POD ZMIENIONYM ADRESEM INTERNETOWYM

http://sp3.e-swidnik.pl

Administrator serwisu SP3

Informujemy, że od dnia 11 maja otwieramy nasze przedszkole w stałych godzinach pracy 7.00 – 17.00. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone przy uwzględnieniu wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.

Przedszkola będą funkcjonowały pod szczególnym reżimem sanitarnym. Najważniejszą kwestią jest zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków.

Rodzice, którzy muszą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole muszą bezwzględnie pamiętać o tym, że:

 • do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci z objawami chorobowymi.
 • do placówki nie można posłać także dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • dzieci nie mogą przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek.
 • dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, musi posiadać indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • ograniczamy przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
 • opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci powinni bezwzględnie posiadać indywidualną osłonę nosa i ust, dezynfekować ręce płynem do dezynfekcji dostępnym przy wejściu do placówki, nie wchodzić do sal dziecięcych.
 • rodzice mają obowiązek przekazać do przedszkola aktualne numery telefonów, celem szybkiej komunikacji przedszkola z rodzicami.
 • rodzice mają obowiązek odbierać wszystkie telefony z przedszkola.
 • rodzice mają obowiązek w jak najkrótszym czasie odebrać dziecko z przedszkola z objawami chorobowymi.
 • rodzice mają obowiązek bezwzględnie przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki.
 • po ustaleniu wewnętrznych procedur rodzice dzieci, względem których przedszkole będzie pełniło funkcję opiekuńczą są zobowiązani do zapoznania się z nimi i potwierdzenia podpisem.
 • na bieżąco będziemy informować o kolejnych ustaleniach

Back to top