ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ SZKOŁY

POD ZMIENIONYM ADRESEM INTERNETOWYM

http://sp3.e-swidnik.pl

Administrator serwisu SP3

Gmina Miejska Świdnik realizuje projekt grantowy „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 - „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach projektu Gmina otrzymała 100 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli, niezbędnego do realizacji zdalnego nauczania wprowadzonego w związku z obowiązywaniem stanu epidemii.

Zakupiono 40 zestawów składających się z laptopa, myszy, słuchawek i torby, które przekazano do świdnickich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 7. Sprzęt trafił już do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli.

 

Back to top