10-02-2016 09:33:00
PRZETŁUMACZ STRONĘ

DZIENNIK LEKCYJNY
E-LEARNING
BIP

AKTUALNOŚCI SZKOLNE
+ Kalendarium
+ Filmy
+ Gazetka szkolna
+ Biblioteka
+ Świetlica
+ Przetargi i zamówienia
+ Archiwum
PRZEDSZKOLE
+ Przedszkole
+ Facebook Przedszkola
WAŻNE DOKUMENTY
+ Statut szkoły
+ Program wychowawczy
+ Program profilaktyczny
+ Programy nauczania
+ Podręczniki szkolne
+ Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
INFORMACJE O NAS
+ Pracownicy szkoły
+ Z kart historii szkoły
+ Patron szkoły
+ Lista - absolwentów
PLAN ZAJĘĆ
+ Plan zajęć szkoły i przedszkola
ORLIK 2012
+ Regulamin korzystania z kompleksu
+ Harmonogram wynajmu boiska do piłki nożnej
+ Harmonogram wynajmu boiska do koszykówki i siatkówki
+ Pliki do pobrania
KONTAKT

LOSOWE FOTOGRAFIE

NAJNOWSZE FILMY
REALIZOWANE PROJEKTY

ANKIETA
Czy 2-gi semestr jest lepszy niż pierwszy?

TAK

NIE

PODSUMOWANIE SEMESTRU W KLASACH 4-6

puchar1sem2016.jpgTego samego dnia odbyło się również podsumowanie I semestru w klasach 4–6. Pan dyrektor Marek Kwieciński wręczył przedstawicielom klasy 4b Puchar Dyrektora Szkoły – za najwyższą osiągniętą średnią w nauce i zachowaniu. Pani dyrektor Irena Sadurska przedstawiła uczniów, którzy przeszli do ostatniego etapu kuratoryjnych konkursów przedmiotowych: Kubę Mazura (6a – historia, matematyka, ortografia), Alę Konowałek (5c – język angielski) oraz Basię Fotygę 6b, Gabrysię Kopczyńską 6c i Natalię Terlecką 5b – przyroda). Wyczytała także z każdej klasy uczniów, wyróżniających się w nauce i zachowaniu. Wymieniła osiągnięcia sportowe i ich autorów. Podziękowała za bardzo efektywną pracę w całym semestrze.

Na zakończenie apelu p. Bożena Milanowska wręczyła dyplomy uczniom, nagrodzonym w konkursie „Poznaj książki”: Kubie Mazurowi – za I miejsce, Julii Dudzie (5c) – II i Magdzie Gremplewskiej (5b) – III.

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć!!!

KLASY 1-3 PODSUMOWAŁY SEMESTR

apel1sem2016.jpgDnia 29 stycznia odbył się apel podsumowujący I semestr nauki w klasach 1–3. Pani dyrektor Irena Sadurska odczytała imiona i nazwiska uczniów z każdej klasy, wyróżniających się w nauce i zachowaniu. Wymieniła osiągnięcia oraz przedsięwzięcia, pochwaliła za dobre wyniki i podziękowała za tak efektywną pracę. Dodała otuchy uczniom, którzy nie znaleźli się w gronie najlepszych i zapewniła, że każdy ma szansę na takie wyróżnienie. Przypomniała także o zasadach właściwego zachowania się na korytarzu podczas przerw. W związku ze zbliżającymi się feriami, życzyła również wszystkim uczniom radosnych , ale bezpiecznych ferii.

Na zakończenie apelu p. Bożena Milanowska wręczyła dyplomy uczniom, nagrodzonym w konkursie „Poznaj książki”. (M.D.)

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć!!!

XVII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

mokkoledy2016.jpgW niedzielę 24 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się XVII Przegląd kolęd i pastorałek. Wystąpiły w nim również przedstawicielki naszej szkoły. Uczennice klasy 3a: Ola Wróbel, Martyna Iwanicka, Dominika Chłopek, Jagoda Turzyniecka, Maja Michalak, Wiktoria Pecyńska i Karolina Kiełtyka, przygotowane przez p. Sławomira Iwanickiego, wykonały utwór „Zaśpiewajmy kolędę”. Amelia Panas z 3b zaprezentowała „Leć kolędo”. Natomiast Gabrysia Kurkiewicz (1a), Ada Terlecka (3b), Natalia Terlecka (5b) i Julia Mazurek (4a) – reprezentując jednocześnie scholę „Boża Radość” z parafii Chrystusa Odkupiciela – zaśpiewały pastorałkę „Skrzypi wóz”.

Zapraszamy do obejrzenia ZDJĘĆ i filmu z FRAGMENTEM KONCERTU

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć!!!

REKRUTACJA 2016\2017

Zarządzenie OW Nr 9/2016

Burmistrza Miasta Świdnik

z dnia 27.01.2016 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 5 Rozporządzenia MEN z dnia

2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U z 2015 r.,Poz.1942.),zarządzam, co następuje:

§ 1

1.     Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Świdnik.

2.     Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

1.     Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Świdnik.

2.     Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla

których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Świdnik.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Świdnik

Waldemar Jakson

Załącznik nr 1 do Zarządzenie OW Nr 9/2016

Burmistrza Miasta Świdnik

z dnia 27.01.2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Świdnik.

 

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 1 do 31 marca 2016r.

Od 16 do 17 sierpnia 2016r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy1

Od 1 do 6 kwietnia 2016r.

Od 18 do 19 sierpnia 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 kwietnia 2016r.

22 sierpnia 2016r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 11 do 18 kwietnia 2016 r

Do 24 sierpnia 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 kwietnia 2016r.

26 sierpnia 2016r.

 

_________________________

[1] Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Załącznik nr 2 do Zarządzenie OW Nr 9/2016

Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 27.01.2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miejska Świdnik.

 

LP

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2016r.

do 25.04.2016r.

do 17.08.2016r.

1a

do oddziału sportowego w ogólnodostępnej szkole podstawowej

od 01.03.2016r.

do 11.04.2016r.

do 17.08.2016r

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy

do 18.04.2016r.

18.08.2016r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy

20.04.2016r.

22.08.2016r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy1

do 29.04.2016r.

do 24.08.2016r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.05.2016r.

25.08.2016r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 27.06.2016r.

do 29.08.2016r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.06.2016r.

31.08.2016r.

 

_________________________

[1] Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

PRZEDSZKOLAKI W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

bibprzedszk2016.jpgW piątek 8 stycznia najmłodsza grupa naszych przedszkolaków wybrała się z wizytą do szkolnej biblioteki. Wszyscy zostali serdecznie powitani przez jej pracownika – p. Bożenę Milanowską, która z wielką pasją, w wyjątkowo interesujący sposób, zaprezentowała zasoby biblioteki. Dla większości dzieci była to pierwsza wizyta w tym magicznym miejscu, toteż z zainteresowaniem przyglądały się książkom znajdującym się na półkach, a szczególnie książeczkom dla dzieci. Wielkie wrażenie zrobiły na przedszkolakach książki „mówiące” oraz trójwymiarowe, z którymi zapoznała je pani bibliotekarka. Dzieci dowiedziały się także, jak można zostać czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Wspólnie z wychowawczynią wypożyczyły kilka książek, by móc przeczytać je w przedszkolu. Dużo radości sprawiły im również kolorowanki, którymi zostały obdarowane. Wielkie podziękowania dla przesympatycznej p. Bożenki – za fascynujące i pełne wrażeń przedstawienie świata książek! (Aneta Iwanicka)

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć!!!

KONKURS MATEMATYCZNY "JANEK"

janek.jpegJuż po raz trzeci uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Konkursie matematycznym JANEK, organizowanym przez Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie. Jego celem jest rozwijanie uzdolnień i talentów matematycznych. Zadania konkursowe nie wykraczają poza wymagania określone obowiązującymi w szkole podstawowej programami nauczania.

Do II etapu konkursu, który odbędzie się 10 marca 2016r., zakwalifikowali się Jakub Mazur i Mateusz Bojczewski z 6a. A nagrody są zachęcające! Zwycięzca otrzyma ofertę bezpłatnej, trzyletniej edukacji w Gimnazjum Jana III Sobieskiego w Lublinie oraz bon upominkowy o wartości 300 zł.

Gratulujemy chłopcom i trzymamy za nich kciuki w następnym etapie zmagań. (M.Sz.)

TROCHĘ LATA W ŚRODKU ZIMY

Dnia 12 stycznia odbył się koncert muzyczny, w którym brały udział klasy 1c,1d, 3a i 3b. W samym środku zimy przenieśliśmy się wszyscy na letnią łąkę. Dzieci poznały jej mieszkańców: żabę, pszczółkę, biedronkę i konika polnego, o których śpiewali artyści. Oczywiście, uczniowie wykonywali piosenki wspólnie z muzykami i świetnie się bawili. Gorące rytmy porwały do zabawy wszystkich obecnych na sali. (Beata Fidecka)

Zapraszamy do obejrzenia ZDJĘĆ i filmu z FRAGMENTEM KONCERTU

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć!!!

KOLEJNE MISTRZOSTWO POWIATU!

siatkach2016m.jpgW dniach 12-13 stycznia w hali sportowej SP nr 7 odbyły się Mistrzostwa Powiatu w mini piłce siatkowej, w kategoriach trójek i czwórek.

Pierwszego dnia na boisko wyszły dziewczyny. Drużyna „trójek” w składzie: Roksana Janicka (5b), Natalia Gozdek, Julia Śledzińska (5c), Natalia Kiejda, Paula Kurtz, Angelika Ząbek (5a), Aleksandra Gamla (6a), Oliwia Ziemnicka (6b), Oliwie Liszka (4a) zajęła II miejsce.

Następnego dnia rywalizowali chłopcy. Nasi uczniowie zwyciężyli w „czwórkach”. Wszystkie swoje spotkania wygrali 2:0 – SP nr 5 (25:11, 25:21), SP Trawniki (25:17, 25:23), a SP nr 7 (25:17, 25:20). Drużyna wystąpiła w składzie: Maksymilian Wójtowicz, Grzegorz Dmitruk, Bartłomiej Musiejuk, Maciej Radek (6a), Krystian Bednarski, Krystian Żuk, Mateusz Stefańczuk, Konrad Koper, Daniel Lech (6b) oraz Igor Pogorzałek (6c). Natomiast w kategorii trójek zespół: Michał Brzozowski, Karol Drwal, Bartosz Kowalewski (5c), Jakub Stec (5a), Paweł Bednarski, Kacper Król, Krystian Oniszczuk (4c) i Wojciech Świetlicki (4a) zdobył II miejsce.

Obie drużyny chłopców i "trójka" dziewcząt awansowały do rozgrywek rejonowych, które odbędą się w Świdniku 9 i 10 lutego 2016r. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

CHOINKA U BURMISTRZA

choinkaum2015.jpg 22 grudnia 2015 roku reprezentacja naszych uczniów, wspólnie z dziećmi ze świdnickich przeszkoli i szkół podstawowych, ubierała choinkę przed Urzędem Miasta. Ozdoby zostały przygotowane pod okiem pani Elżbiety Łabudy-Banaszewskiej. Gospodarzami przedsięwzięcia byli: Burmistrz Miasta Świdnik Waldemar Jakson, wiceburmistrz Tomasz Szydło i Naczelnik Wydziału Oświaty Łukasz Reszka. Spotkanie było okazją do wspólnego kolędowania i podzielenia się opłatkiem. Uczestnicy zostali również poczęstowani słodyczami. (E.B.)


KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć!!!

„ZATRZYMAJ MIASTO W KADRZE”

konkfot2015m.jpgWe wtorek 17 listopada odbyło się rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu fotograficznego „Zatrzymaj miasto w kadrze”. Miło nam poinformować, że trzy pierwsze miejsca w kategorii 10-12 lat zajęli uczniowie naszej szkoły z klasy 4c: I miejsce – Dawid Bartosik, II – Damian Gryta, III – Anastasia Babiichuk. Opiekunem merytorycznym uczniów była pani Elżbieta Wolanin.


KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć!!!

"SWE SERCA NA MIŁOŚĆ..."

Podzielmy się radością i uśmiechem czystym,

i dobrocią, życzliwością z każdym sercu bliskim.

Leć wesoła kolędo i nim ścichniesz w dali,

powiedz wszystkim ludziom, żeby się kochali!

Uczniowie klasy 3a zorganizowali w dniu 12 stycznia 2016 r. spotkanie bożonarodzeniowe z rodzicami, babciami, dziadkami, a nawet wujkami i ciociami. Uroczystość ta dostarczyła wszystkim wielu wzruszeń. Pozwoliła również przybliżyć dzieciom i gościom tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, znane kolędy i pastorałki oraz potrzebę dzielenia się radością z innymi. Uczniowie wykazali się zdolnościami recytatorskimi oraz muzycznymi. Odbyła się również prezentacja talentów dzieci, grających na różnych instrumentach. Na zakończenie wszyscy łamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i wspólnie śpiewali kolędy. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem. (Jadwiga Dziuba)

KLIKNIJ TUTAJ -  zobacz galerię zdjęć!!!

Wygenerowano w sekund: 0.23 1,636,449 unikalne wizyty